DK Sk 54 - Kulturen i Lund


Stenen kallas: Hunnestad-stenen 1

Stenens ID: DK Sk 54

Alternativt ID: DR 282

Landskap: Skåne

Besöksdatum: 2019-07-15

Besökare: Alva Anders Dísa Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2020-08-01


Runstenen taggad med:

vikingatida yngre futhark Krigare

Övrig information:

Hunnestad-stenen 1 är en del av det förr så mäktiga Hunnestadsmonumentet. På 1600-talet, när det avbildades till Ole Worms verk, Monumenta Danica, bestod monumentet av åtta stenar varav tre bildstenar och två runstenar. Det stod även intakt på 1700-talet när det avbildades av Magnus Dublar Rönnou. Tyvärr fann Nils Henrik Sjöberg monumentet sönderslaget i ett gärde vid Marsvinsholms slott 1814. Av Hunnestad-stenen 1 återfanns endast två bitar, den tredje hittades först 1855 en bit ifrån platsen där de två första stenarna hittades. På grund av skadorna saknas idag några runor men tack vare de tidigare avbildningarna är läsningen säker.

Bildristningen på stenen kan vara en väring, en medlem av det kejserliga gardet i Konstantinopel. Stenen är rest av Esbern och Tomme, samme Tomme har själv dött och fått Hunnestad-stenen 2 rest efter sig.

Idag står de tre återstående stenarna tillsammans inomhus på Kulturen i Lund.

 

 

Runskrift:

× o2bUrn × (8)U(k) × tu1i × waiz × 2autU × 2tain × wan2i × a(f)[t]iz × rUi × aUk × | laikfrUw × 2UnU × kUna × han[t]az ×

Translitterering:

× osburn × (a)u(k) × tumi × þaiR × sautu × stain × þansi × a(f)[t]iR × rui × auk × | laikfruþ × sunu × kuna × han[t]aR ×

Normalisering:

Æsborn auk Tomi þæR søtu stæin þænsi æftiR Roi auk Lækfrøð, sunu Gunnu HandaR

Svensk översättning:

Esbern och Tomme de satte sten denna efter Roi och Lekfröjd, söner (till) Gunne Hand.