DK Sk 94 - Tullstorps kyrkogård


Stenen kallas: Tullstorp-stenen

Stenens ID: DK Sk 94

Alternativt ID: DR 271

Landskap: Skåne

Besöksdatum: 2019-07-14

Besökare: Alva Anders Dísa Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2020-08-01


Runstenen taggad med:

vikingatida skepp yngre futhark stora djuret

Övrig information:

Tullstorp-stenen avbildades av Jon Skonvig 1627 för att publiceras i Ole Worms verk Monumenta Danica. Då var den inmurad i Tullstorps kyrkomur. 1846 revs kyrkan och stenen togs ut men murades istället in i kyrkogårdsmuren. Det är troligt att det är vid uttagningen från kyrkomuren som stenen skadades. Nuförtiden står stenen uppställd på kyrkogården. Inskriften är kort och följer runresarformeln som rådde under vikingatiden. Det som är annorlunda med Tullstorp-stenen är de många bilderna. Många forskare har tolkat djuret som Fenrisulven och skeppet som ett vikingaskepp, andra gör jämförelser med bl.a. Ledbergsstenen i Östergötland eller Olsbrostenen i Västergötland och tolkar det som att skeppen istället är dromoner, ett slags skepp som trafikerade Medelhavet och ingick i den östromerske kejsarens flotta. En artikel från Fotevikens museum belyser ämnet och den kan du läsa här.

Runskrift:

× klibiz × auk × osa × × riswu × kuml + wusi × uftiz × ulf +

Translitterering:

× klibiR × auk × osa × × risþu × kuml + þusi × uftiR × ulf +

Normalisering:

Kleppir ok Ása reistu kuml þessi eptir Ulf.

Svensk översättning:

Kleppir och Åsa reste detta minnesmärke efter Ulf.