Småland sm169

Sv. översättning: Fet och Ragna, de lät rista stenar efter Vinterlide…


Läs vidare om sm169