Uppland U11

Sv. översättning: Råd du runorna rätt! Tolir bryte i Rod lät rista [dem] å…


Läs vidare om U11

Uppland U19

Sv. översättning: Frösten reste denna sten efter Hadske, sin fader…


Läs vidare om U19

Uppland U1164

Sv. översättning: Ärnlög lät hugga stenen efter…, sin … Livsten högg r…


Läs vidare om U1164