Uppland U 11

Sv. översättning: Råd du runorna rätt! Tolir bryte i Rod lät rista [dem] å…


Läs vidare om U 11

Uppland U 19

Sv. översättning: Frösten reste denna sten efter Hadske, sin fader…


Läs vidare om U 19

Uppland U 1164

Sv. översättning: Ärnlög lät hugga stenen efter…, sin … Livsten högg r…


Läs vidare om U 1164