Västergötland VG18

Gösslunda

Sv. översättning: Vifrid reste denna sten efter Visäte, sin man.…


Läs vidare om VG18

Västergötland vg30

Järpås

Sv. översättning: Kanp(?) och Vigman(?) satte denna sten och gjorde en bro eft…


Läs vidare om vg30

Västergötland Vg32

Kållands-Åsaka

Sv. översättning: Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god u…


Läs vidare om Vg32

Västergötland Vg33

Stommen

Sv. översättning: Gervar(?) reste stenen efter Toste(?), sin son. Tora(?) för…


Läs vidare om Vg33

Västergötland Vg34

Tolsgården

Sv. översättning: Agmund reste stenen efter...…


Läs vidare om Vg34

Västergötland Vg37

Rackeby

Sv. översättning: Ödgrim(?) satte denna sten efter Eskil, (sin?) son.…


Läs vidare om Vg37

Västergötland Vg40

Råda

Sv. översättning: Torkel satte denna sten efter Gunne, sin son. Han stupade i …


Läs vidare om Vg40

Västergötland Vg44

Skalunda

Sv. översättning: ... reste stenen efter sina söner, Sven ...…


Läs vidare om Vg44

Västergötland Vg45

Skalunda

Sv. översättning: hragli och Algisl satte denna sten efter Särle, sin fader.…


Läs vidare om Vg45

Västergötland Vg55

Källby Ås

Sv. översättning: Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare,


Läs vidare om Vg55

Västergötland Vg56

Källby Ås

Sv. översättning: Styråke(?) satte denna sten efter kaur, sin fader…


Läs vidare om Vg56

Västergötland Vg59

Dagsnäs

Sv. översättning: "Rävning, Gälle, Brynjulv och Gävulv reste denna sten eft…


Läs vidare om Vg59

Västergötland Vg67

Dagsnäs

Sv. översättning: Frösten gjorde detta minnesmärke efter Tora, sin hustru.
Läs vidare om Vg67


Västergötland Vg73

Veurðs sten

Sv. översättning: Kar och Kale reste denna sten efter Veurð,
sin fader…


Läs vidare om Vg73

Västergötland Vg104

Salstenen

Sv. översättning: Torgård (el Torgärd) satte denna sten efter Toke, sin frä…


Läs vidare om Vg104

Västergötland Vg112

Ås kyrka

Sv. översättning: Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman, en mycket d…


Läs vidare om Vg112

Västergötland Vg117

Stora Levene kyrka

Sv. översättning: Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud …


Läs vidare om Vg117

Västergötland Vg119

Sparlösastenen

Sv. översättning: "Öjuls, Eriks son, gav, (likaså) gav Alrik."
"… g…


Läs vidare om Vg119

Västergötland Vg127

Gunnar Sigtrygssons sten, Larvs Hed

Sv. översättning: Ölver (?) och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtr…


Läs vidare om Vg127

Västergötland Vg130

Grolanda, Falköping

Sv. översättning: Gudmund reste denna sten efter Eskil, sin broder, en mycket …


Läs vidare om Vg130

Västergötland Vg139

Vårkumla kyrkogård

Sv. översättning: ... -göt reste denna sten efter Gudmund, sin fader, Ruggas …


Läs vidare om Vg139

Västergötland Vg150

Skattegården, Velanda - utmed riksväg 42

Sv. översättning: Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god teg…


Läs vidare om Vg150

Västergötland Vg151

Eggvena kyrka

Sv. översättning: Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn.…


Läs vidare om Vg151

Västergötland Vg153

Fölene kyrka

Sv. översättning: Björn reste denna sten … sin son, en mycket dugande man.…


Läs vidare om Vg153

Västergötland Vg154

Fölene kyrka

Sv. översättning: Åsfrid resten denna sten efter Asger, en mycket dugande man…


Läs vidare om Vg154

Västergötland Vg156

Remmene kyrka

Sv. översättning: På sidan utan kors: Torbjörn reste sten … efter Tore sin…


Läs vidare om Vg156

Västergötland Vg157

Fröstorp, Storegården

Sv. översättning: Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader, en mycket god…


Läs vidare om Vg157

Västergötland Vg158

Fänneslunda kyrka

Sv. översättning: Under utredning…


Läs vidare om Vg158

Västergötland Vg160

Västergården

Sv. översättning: Tore reste denna sten efter Torvid(?), sin fader…


Läs vidare om Vg160

Västergötland Vg161

Skräddargården

Sv. översättning: Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola), sin fränd…


Läs vidare om Vg161

Västergötland Vg162

Bengtsgården

Sv. översättning: Väbjörn satte denna sten efter Tole, sin son, en mycket du…


Läs vidare om Vg162

Västergötland Vg166

Södra Vings Kyrka

Sv. översättning: Kafi reste stenen...…


Läs vidare om Vg166

Västergötland Vg168

Hökerum

Sv. översättning: "… gjorde detta minnesmärke efter … sin … Öd …"…


Läs vidare om Vg168

Västergötland Vg169

Svedjorna

Sv. översättning: Tolir och Torny gjorde detta minnesmärke efter Tore och Kla…


Läs vidare om Vg169

Västergötland Vg170

Blidsberg kyrka

Sv. översättning: Tyrvi lät sätta dessa stenar efter … och Tjodulv(?), sin…


Läs vidare om Vg170

Västergötland Vg171

Blidsberg kyrka

Sv. översättning: Tora gjorde detta minnesmärke efter Toste, sin make, Härl…


Läs vidare om Vg171

Västergötland Vg172

Blidsberg kyrka

Sv. översättning: Starre (Stare) reste …, sin fader (el. broder). Och ……


Läs vidare om Vg172

Västergötland Vg173

Böne

Sv. översättning: Guve satte denna sten efter Tord, sin broder, och lade bro…


Läs vidare om Vg173

Västergötland Vg175

Silapsbro

Sv. översättning: Häming lade denna sten efter Stenbjörn, (sin) son(?). Gud …


Läs vidare om Vg175

Västergötland Vg177

Humla kyrka

Sv. översättning: Kåte reste (denna) sten …, Gnägges(?) dotter (el. syster…


Läs vidare om Vg177

Västergötland Vg179

Lillegården

Sv. översättning: Styr, Tjodulvs son, reste denna sten efter Övind, sin brode…


Läs vidare om Vg179

Västergötland Vg180

Kölaby kyrka

Sv. översättning: Kårtoke satte (denna) sten … Han blev … Funnen högg…


Läs vidare om Vg180

Västergötland Vg181

Frugården

Sv. översättning: Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande…


Läs vidare om Vg181

Västergötland Vg182

Hög

Sv. översättning: Sluta reste denna sten efter Äsbjörn, sin bolagsman, och g…


Läs vidare om Vg182

Västergötland Vg184

Dagsnäs

Sv. översättning: Gulli/Kolli reste denna sten efter sin hustrus bröder,

Läs vidare om Vg184


Västergötland Vg186

Dagsnäs

Sv. översättning: Seytr satte stenen efter Östen. Gud hjälpe hans själ och …


Läs vidare om Vg186

Västergötland Vg197

Dalums kyrka

Sv. översättning: Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder. D…


Läs vidare om Vg197

Västergötland Vg198

Dalums kyrka

Sv. översättning: Brune reste denna sten efter Eskil, sin son…


Läs vidare om Vg198

Västergötland NOR1997;28

Norra Åsarp

Sv. översättning: ..ifi reste sten .... ... ...…


Läs vidare om NOR1997;28

Västergötland Nor 1997;27

Hols Kyrka

Sv. översättning: Olof och Asur reste denna sten efter Åslak, en mycket god t…


Läs vidare om Nor 1997;27