Västergötland Vg 18

Visätes sten

Sv. översättning: Vifrid reste denna sten efter Visäte, sin man.…


Läs vidare om Vg 18

Västergötland Vg 30

Toras sten

Sv. översättning: Kanp(?) och Vigman(?) satte denna sten och gjorde en bro eft…


Läs vidare om Vg 30

Västergötland Vg 32

Ärres sten

Sv. översättning: Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god u…


Läs vidare om Vg 32

Västergötland Vg 33

Gervars sten till sonen Toste

Sv. översättning: Gervar(?) reste stenen efter Toste(?), sin son. Tora(?) för…


Läs vidare om Vg 33

Västergötland Vg 34

Sv. översättning: Agmund reste stenen efter...…


Läs vidare om Vg 34

Västergötland Vg 37

Sv. översättning: Ödgrim(?) satte denna sten efter Eskil, (sin?) son.…


Läs vidare om Vg 37

Västergötland Vg 40

Sv. översättning: Torkel satte denna sten efter Gunne, sin son. Han stupade i …


Läs vidare om Vg 40

Västergötland Vg 44

Sönernas sten

Sv. översättning: ... reste stenen efter sina söner, Sven ...…


Läs vidare om Vg 44

Västergötland Vg 45

Sv. översättning: hragli och Algisl satte denna sten efter Särle, sin fader.…


Läs vidare om Vg 45

Västergötland Vg 55

Sv. översättning: Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare,


Läs vidare om Vg 55

Västergötland Vg 56

Sv. översättning: Styråke(?) satte denna sten efter kaur, sin fader…


Läs vidare om Vg 56

Västergötland Vg 59

Sv. översättning: "Rävning, Gälle, Brynjulv och Gävulv reste denna sten eft…


Läs vidare om Vg 59

Västergötland Vg 67

Sv. översättning: Frösten gjorde detta minnesmärke efter Tora, sin hustru.
Läs vidare om Vg 67


Västergötland Vg 73

Sv. översättning: Kar och Kale reste denna sten efter Veurð,
sin fader…


Läs vidare om Vg 73

Västergötland Vg 62

Öjvinds sten

Sv. översättning: Utlage reste denna sten efter Öjvind, en mycket god tägn.…


Läs vidare om Vg 62

Västergötland Vg 104

Sv. översättning: Torgård (el Torgärd) satte denna sten efter Toke, sin frä…


Läs vidare om Vg 104

Västergötland Vg 112

Sv. översättning: Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman, en mycket d…


Läs vidare om Vg 112

Västergötland Vg 117

Härulvs sten till sina söner

Sv. översättning: Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud …


Läs vidare om Vg 117

Västergötland Vg 119

Sv. översättning: "Öjuls, Eriks son, gav, (likaså) gav Alrik."
"… g…


Läs vidare om Vg 119

Västergötland Vg 127

Gunnar Sigtrygssons sten

Sv. översättning: Ölver (?) och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtr…


Läs vidare om Vg 127

Västergötland Vg 130

Gudmunds sten till Eskil, Rönestenen

Sv. översättning: Gudmund reste denna sten efter Eskil, sin broder, en mycket …


Läs vidare om Vg 130

Västergötland Vg 139

Vårkumla runsten

Sv. översättning: ... -göt reste denna sten efter Gudmund, sin fader, Ruggas …


Läs vidare om Vg 139

Västergötland Vg 150

Tyrvis sten till Ogmund

Sv. översättning: Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god teg…


Läs vidare om Vg 150

Västergötland Vg 151

Sv. översättning: Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn.…


Läs vidare om Vg 151

Västergötland Vg 153

Sv. översättning: Björn reste denna sten … sin son, en mycket dugande man.…


Läs vidare om Vg 153

Västergötland Vg 154

Sv. översättning: Åsfrid resten denna sten efter Asger, en mycket dugande man…


Läs vidare om Vg 154

Västergötland Vg 156

Sv. översättning: På sidan utan kors: Torbjörn reste sten … efter Tore sin…


Läs vidare om Vg 156

Västergötland Vg 157

Sv. översättning: Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader, en mycket god…


Läs vidare om Vg 157

Västergötland Vg 158

Sv. översättning: Under utredning…


Läs vidare om Vg 158

Västergötland Vg 160

Sv. översättning: Tore reste denna sten efter Torvid(?), sin fader…


Läs vidare om Vg 160

Västergötland Vg 161

Sv. översättning: Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola), sin fränd…


Läs vidare om Vg 161

Västergötland Vg 162

Sv. översättning: Väbjörn satte denna sten efter Tole, sin son, en mycket du…


Läs vidare om Vg 162

Västergötland Vg 166

Sv. översättning: Kafi reste stenen...…


Läs vidare om Vg 166

Västergötland Vg 168

Sv. översättning: "… gjorde detta minnesmärke efter … sin … Öd …"…


Läs vidare om Vg 168

Västergötland Vg 169

Sv. översättning: Tolir och Torny gjorde detta minnesmärke efter Tore och Kla…


Läs vidare om Vg 169

Västergötland Vg 170

Sv. översättning: Tyrvi lät sätta dessa stenar efter … och Tjodulv(?), sin…


Läs vidare om Vg 170

Västergötland Vg 171

Sv. översättning: Tora gjorde detta minnesmärke efter Toste, sin make, Härl…


Läs vidare om Vg 171

Västergötland Vg 172

Sv. översättning: Starre (Stare) reste …, sin fader (el. broder). Och ……


Läs vidare om Vg 172

Västergötland Vg 173

Sv. översättning: Guve satte denna sten efter Tord, sin broder, och lade bro…


Läs vidare om Vg 173

Västergötland Vg 175

Sv. översättning: Häming lade denna sten efter Stenbjörn, (sin) son(?). Gud …


Läs vidare om Vg 175

Västergötland Vg 177

Kåtes sten

Sv. översättning: Kåte reste (denna) sten …, Gnägges(?) dotter (el. syster…


Läs vidare om Vg 177

Västergötland Vg 179

Sv. översättning: Styr, Tjodulvs son, reste denna sten efter Övind, sin brode…


Läs vidare om Vg 179

Västergötland Vg 180

Sv. översättning: Kårtoke satte (denna) sten … Han blev … Funnen högg…


Läs vidare om Vg 180

Västergötland Vg 181

Sv. översättning: Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande…


Läs vidare om Vg 181

Västergötland Vg 182

Sv. översättning: Sluta reste denna sten efter Äsbjörn, sin bolagsman, och g…


Läs vidare om Vg 182

Västergötland Vg 184

Sv. översättning: Gulli/Kolli reste denna sten efter sin hustrus bröder,

Läs vidare om Vg 184


Västergötland Vg 186

Sv. översättning: Seytr satte stenen efter Östen. Gud hjälpe hans själ och …


Läs vidare om Vg 186

Västergötland Vg 197

Sv. översättning: Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder. D…


Läs vidare om Vg 197

Västergötland Vg 198

Sv. översättning: Brune reste denna sten efter Eskil, sin son…


Läs vidare om Vg 198

Västergötland Vg 118

Svennungs sten

Sv. översättning: Rannvig gjorde detta minnesmärke efter Svennung, sin make.…


Läs vidare om Vg 118

Västergötland Vg 124

Tokes sten

Sv. översättning: Åsmund reste denna sten efter Toke(?), sin fader.…


Läs vidare om Vg 124

Västergötland Vg 133

Svens sten

Sv. översättning: [Sten]tore(?), Sidas(?) son, reste denna sten efter Sven, si…


Läs vidare om Vg 133

Västergötland Vg 136

Seves sten

Sv. översättning: ...satte denna sten (efter ... och) Seve, sina bröder, (myc…


Läs vidare om Vg 136

Västergötland Vg 137

Fröstens sten

Sv. översättning: Alle och Karle reste denna sten efter Frösten, sin fader, e…


Läs vidare om Vg 137

Västergötland Vg 149

Ruggas sten till sin fader

Sv. översättning: Rugga sa[tte stenen efter] ... sin fader och ...…


Läs vidare om Vg 149

Västergötland Vg 155

Gudmunds sten

Sv. översättning: ... reste denna sten efter Gudmund, sin son ...


Läs vidare om Vg 155

Västergötland Vg 167

Sv. översättning: Inskrift utan mening. Blandade latinska bokstäver och runli…


Läs vidare om Vg 167

Västergötland Vg 174

Helges sten

Sv. översättning: Gamle (?) reste denna sten efter Helge, sin son. Han drunkna…


Läs vidare om Vg 174

Västergötland Vg 176

Halvdans sten

Sv. översättning: … gjorde detta minnesmärke efter Halvdan, sin broder ……


Läs vidare om Vg 176

Västergötland Vg 187

Gudes sten

Sv. översättning: Gere satte denna sten efter Gude, sin broder.
I Engla…


Läs vidare om Vg 187

Västergötland Vg 200

Sv. översättning: David gjorde…


Läs vidare om Vg 200

Västergötland Vg 201

Sv. översättning: Ylva Abraham…


Läs vidare om Vg 201

Västergötland Nor 1997;28

Sv. översättning: ..ifi reste sten .... ... ...…


Läs vidare om Nor 1997;28

Västergötland Nor 1997;27

Aslaks sten

Sv. översättning: Ulf och Assur reste denna sten efter Aslak, en mycket god te…


Läs vidare om Nor 1997;27