Denna kartan representerar alla Runstenar och Forna Färder som finns listade under respektive sektion, presenterade på en och samma karta för att du skall få en lite enklare överblick geografiskt.

Runstenskartnål = Runsten. Forn färdkartnål = Forn Färd. Fullskärm av denna kartan