Vg 102 - Håle gamla kyrka


Stenen kallas: Ödkels sten

Stenens ID: Vg 102

Landskap: Västergötland

Kommun: Grästorps kommun

Besöksdatum: 2019-07-23

Besökare: Mathias

Senaste uppdatering: 2019-10-04


Runstenen taggad med:

tegn personnamn

Övrig information:
På Håle ödekyrkogård står tre stenar tillsammans på en liten kulle. Det är Vg 102, Vg 103 och en minnessten över den gamla kyrkan som revs 1883. Ödkels sten hittades då inmurad nära marken i kyrkans norra yttervägg.

Stenen dateras till c:a 980-1015 och är ungefär 220cm på höjden. Runskrift:

oskutr × riswi × stin × wonsi × iftiR × uwkitil × fawur × sin × harwa × kuwan wikn

Translitterering:

oskutr × risþi × stin × þonsi × iftiR × uþkitil × faþur × sin × harþa × kuþan þikn

Normalisering:

Asgøtr resti sten þannsi æftiR Ødkætil, faður sinn, harða goðan þegn.

Svensk översättning:

Åsgöt reste denna sten efter Ödkel, sin fader, en mycket god man.