Vg 200 - Börstigs kyrka


Stenen kallas:

Stenens ID: Vg 200

Landskap: Västergötland

Kommun: Falköpings kommun

Besöksdatum: 2019-07-07

Besökare: Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2019-07-08Övrig information:
Enligt Västergötlands Runinskrifter: I murverket till Börstigs kyrka finnas två medeltida runinskrifter. De äro anbragta på var sin sandstenskvader, den ena (Vg 200) med vänstra kanten 1,08 m. från kyrkans sydvästra hörn och med under­ kanten 0,40 m. ovanför sockeln, den andra (Vg 201) placerad i östra kormuren omedelbart ovanför sockeln, 0,60 m. över marken. Vg 201 sitter inmurad upp och ned. Inskrifterna observerades först i samband med restaureringsarbeten år 1933. Den nuvarande kyrkan, byggd 1823, ersätter en äldre, medeltida kyrka, som fått lämna material till den nya i form av huggna sandstenskvadrar. Avsikten var att i samband med kyrkorestaureringen lämna de runristade stenarna utan murputs, men så skedde av misstag icke. Stenarna befriades emellertid år 1957 från putslagret. Runskrift:

tAuiwaRKai

Normalisering:

tauiþ ærkæi

Svensk översättning:

David gjorde