Vg 101 - Flo Bragnum

Stenen kallas:

Stenens ID: Vg 101

Landskap: Västergötland

Kommun: Grästorps kommun

Besöksdatum: 2024-04-27

Besökare: Mathias

Senaste uppdatering: 2024-07-02


Runstenen taggad med:

vikingatida tegn granit

Övrig information:

Stenen står rest vid en gård i Flo socken, Bragnum, precis i kanten av Hunnebergs östra rasbranter. Den översta delen är känd sedan 1600-talet och har bland annat legat som trappsten till boningshuset i Lars Svensgården. Underdelen hittades vid en stallbyggnad i närheten. Delarna sattes ihop och restes på sin nuvarande plats 1926. Någon kilometer tidigare på grusvägen som leder hit hittar du även Vg 100 på Flo kyrkogård. Stenen är cirka 150cm hög och dateras till 980-1020 e.v.t.

Runskrift:

... ...-wi : kuml : wusi : zftiz : tak : fawur : sin : kuw(a)n : wzkn : osbiu... ...

Translitterering:

... ...-þi : kuml : þusi : ʀftiʀ : tak : faþur : sin : kuþ(a)n : þʀkn : osbiu... ...

Normalisering:

... [ræis]ti(?) kumbl þausi æftiʀ Dag, faður sinn, goðan þegn. Asbio[rn] ...

Svensk översättning:

… reste detta minnesmärke efter Dag, sin fader, en god tägn. Asbjörn (högg runorna) …