U 902  U 932 

U 931 - Domkyrkan, Uppsala

Stenen kallas:

Stenens ID: U 931

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-11

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2023-08-09Övrig information:

U 931 är känd sedan länge, Johannes Bureus tecknade av stenen på 1600-talet, och satt inmurad på utsidan av Domkyrkan, delvis dold under en av pelarna. Den uttogs ur kyrkan 1866 och placerades i Engelska parken. 1898 flyttades den till Linneanums trädgård och den fick sin nuvarande plats 1921. Tre andra stenar (U 933, U 934 och U 935) togs ut ur kyrkmuren samma år och står nu tillsammans med ytterligare två (U Fv1976;107 och U Fv1976;104) på gräsmattan utanför Domkyrkan.

Runskrift:

[...is · haou]... ...-fr · ka(s)l ' ok · iufrfast ' lit ' rsa s[tn iftu · faiau sein] ...-l

Translitterering:

[...is · haou]... ...-fr · ka(s)l ' ok · iufrfast ' lit ' rsa s[tn iftu · faiau sein] ...-l

Normalisering:

... ... ... "kasl" ok Iofurfast let ræisa stæin æftiR faður sinn(?) ...

Svensk översättning:

...och Jovurfast lät resa stenen efter sin fader(?)...