U 931  U 934 

U 932 - Universitetsparken i Uppsala

Stenen kallas:

Stenens ID: U 932

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-11

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-10-15


Runstenen taggad med:

vikingatida kors Åsmund kåresson error

Övrig information:

Stenen står sedan 1921 rest i Universitetsparken i Uppsala. Den omnämns och ritas av redan 1643 av Bureus, den är då inmurad i domkyrkan. Under 1850-talet togs den ut och restes i Biblioteksparken. Den har ristningar på tre sidor varav två har runor, tredje sidan endast ornamentering i form av ett kors. Stenens har ganska stora skador som gör läsningen svår, dessa fanns dock redan när Bureus ritade av den och har förmodligen tillkommit när stenen tillpassades för inmurning.

Ristare är Åsmund Kåresson och dateras till 1000-talets mitt.

Runskrift:

muli ' u... ...--------... -ita stin wino ' aftiz ' suarthwa brur sin osmuntr ' inkialt muli ' auk| |kun(i)... (a)-- ih...-astr ' au- ----... ...- ' w--h litu rita ' stin wino ' aftiz suarthaf-... ...k-| |- suwrbi

Translitterering:

muli ' u... ...--------... -ita stin þino ' aftiR ' suarthþa brur sin osmuntr ' inkialt muli ' auk| |kun(i)... (a)-- ih...-astr ' au- ----... ...- ' þ--h litu rita ' stin þino ' aftiR suarthaf-... ...k-| |- suþrbi

Normalisering:

Muli ... ... [r]etta stæin þenna æftiR Svarthaufða, broður sinn. Asmundr. Ingiald/Ingialdr. Muli ok Gunn...(?) o[k] Ig[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au]n letu retta stæin þenna æftiR Svarthauf[ða by]gg[i i] Suðrby.

Svensk översättning:

Sida A; Mule ... uppreste denna sten efter Svarthövde, sin bror. Åsmund. Ingjald. Sida B; Mule och ... de lät uppresa denna sten efter Svarthövde (som bodde i) Söderby.