Vg 149 - Åsakatorp


Stenen kallas: Ruggas sten till sin fader

Stenens ID: Vg 149

Landskap: Västergötland

Kommun: Falköpings kommun

Besöksdatum: 2019-07-07

Besökare: Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2019-07-08


Runstenen taggad med:

personnamn far

Övrig information:
Det som återstår av stenen är i det närmaste oläsligt. Platsen på Jungfrukullen fick den på 1700-talet, efter att ha flyttats från Grännarp, där den legat som stallsockel. Enligt Västergötlands Runinskrifter kan namnet på mannen, som reste runstenen, vara Rugga. Det är förmodligen samme man som på Vg 139 nämnes som Gudmunds fader. Se vidare Vg 139. Runskrift:

: ruka : s(a)... ...r : fawur : sin : auk : -...

Translitterering:

: ruka : s(a)... ...r : faþur : sin : auk : -...

Normalisering:

Rugga(?) satti ..., faður sinn, ok ...

Svensk översättning:

Rugga sa[tte stenen efter] ... sin fader och ...