Vg 18

Visätes sten

Sv. översättning: Vifrid reste denna sten efter Visäte, sin man.…

Läs vidare om Vg 18

Vg 30

Toras sten

Sv. översättning: Kanp(?) och Vigman(?) satte denna sten och gjorde en bro efter…

Läs vidare om Vg 30

Vg 32

Ärres sten

Sv. översättning: Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god ung…

Läs vidare om Vg 32

Vg 33

Gervars sten till sonen Toste

Sv. översättning: Gervar(?) reste stenen efter Toste(?), sin son. Tora(?) förde…

Läs vidare om Vg 33

Vg 34

Tolsgården

Sv. översättning: Agmund reste stenen efter...…

Läs vidare om Vg 34

Vg 37

Eskils sten

Sv. översättning: Ödgrim(?) satte denna sten efter Eskil, (sin?) son.…

Läs vidare om Vg 37

Vg 40

Gunnes sten

Sv. översättning: Torkel satte denna sten efter Gunne, sin son. Han stupade i st…

Läs vidare om Vg 40

Vg 44

Sönernas sten

Sv. översättning: ... reste stenen efter sina söner, Sven ...…

Läs vidare om Vg 44

Vg 45

Särles sten

Sv. översättning: hragli och Algisl satte denna sten efter Särle, sin fader.…

Läs vidare om Vg 45

Vg 50

Sv. översättning: Assur och Sven och Tore, de lade denna sten över sin moder Ol…

Läs vidare om Vg 50

KOPIA Vg 51

Sv. översättning: Olov satte denna sten efter Redar, sin son…

Läs vidare om Vg 51

Vg 54

Olof Skötkonungs gravLäs vidare om Vg 54

Vg 55

Fares sten

Sv. översättning: Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare,

Läs vidare om Vg 55

Vg 56

Kaurs sten

Sv. översättning: Styråke(?) satte denna sten efter kaur, sin fader…

Läs vidare om Vg 56

Vg 59

Fots sten

Sv. översättning: "Rävning, Gälle, Brynjulv och Gävulv reste denna sten efter…

Läs vidare om Vg 59

Vg 62

Öjvinds sten

Sv. översättning: Utlage reste denna sten efter Öjvind, en mycket god tägn.…

Läs vidare om Vg 62

Vg 67

Toras sten

Sv. översättning: Frösten gjorde detta minnesmärke efter Tora, sin hustru.
Läs vidare om Vg 67


Vg 73

Veurðs sten

Sv. översättning: Kar och Kale reste denna sten efter Veurð,
sin fader, …

Läs vidare om Vg 73

Vg 87

Sv. översättning: Ölver och Torgils lade stenen efter Toste, [sin] fader…

Läs vidare om Vg 87

Vg 88

Sv. översättning: Harald gjorde denna gravvård över S ... A(men). Ave Maria, g…

Läs vidare om Vg 88

Vg 100

Tores sten

Sv. översättning: Alver reste detta minnesmärke efter Tore, sin broder.…

Läs vidare om Vg 100

Vg 102

Ödkels sten

Sv. översättning: Åsgöt reste denna sten efter Ödkel, sin fader, en mycket go…

Läs vidare om Vg 102

Vg 103

Åsgöts sten

Sv. översättning: Ödkel och Sven gjorde detta minnesmärke efter Åsgöt hlu, s…

Läs vidare om Vg 103

Vg 104

Tokes sten

Sv. översättning: Torgård (el Torgärd) satte denna sten efter Toke, sin fränd…

Läs vidare om Vg 104

Vg 105

Stenbjörns sten

Sv. översättning: Häming lade denna sten efter Stenbjörn, (sin) son(?). Gud hj…

Läs vidare om Vg 105

Vg 108

stulnufþis sten till sin fader

Sv. översättning: stulnufþi reste denna sten efter sin fader, en mycket god tä…

Läs vidare om Vg 108

Vg 109

Gys sten till sin fader

Sv. översättning: Gy satte (denna sten efter ...), sin fader ... Eskil(?) högg(…

Läs vidare om Vg 109

Vg 110

Gydas sten

Sv. översättning: Gyda reste stenen ..., sin son (?) ..., sin gode fader (broder…

Läs vidare om Vg 110

Vg 112

Karls sten

Sv. översättning: Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman, en mycket duk…

Läs vidare om Vg 112

Vg 113

Björns sten

Sv. översättning: Dag reste denna sten efter Björn, (sin) frände, en mycket go…

Läs vidare om Vg 113

Vg 114

Tokes sten

Sv. översättning: Tore reste denna sten efter Toke, sin broder, en mycket god ma…

Läs vidare om Vg 114

Vg 115

Germunds sten

Sv. översättning: Tora gjorde detta minnesmärke efter Germund, sin make, en myc…

Läs vidare om Vg 115

Vg 116

Sv. översättning: Torsten reste denna sten efter ...…

Läs vidare om Vg 116

Vg 117

Levenestenen

Sv. översättning: Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud hj…

Läs vidare om Vg 117

Vg 118

Svennungs sten

Sv. översättning: Rannvig gjorde detta minnesmärke efter Svennung, sin make.…

Läs vidare om Vg 118

Vg 119

Sparlösastenen

Sv. översättning: "Öjuls, Eriks son, gav, (likaså) gav Alrik."
"… gav…

Läs vidare om Vg 119

Vg 123

Kung Rånes sten

Sv. översättning: Rivid (?) reste denna sten efter Grim, sin son, en mycket god …

Läs vidare om Vg 123

Vg 124

Tokes sten

Sv. översättning: Åsmund reste denna sten efter Toke(?), sin fader.…

Läs vidare om Vg 124

Vg 125

Ulvs sten

Sv. översättning: Björn gjorde detta minnesmärke efter Ulv, sin broder. Han va…

Läs vidare om Vg 125

Vg 127

Gunnar Sigtrygssons sten

Sv. översättning: Ölver (?) och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryg…

Läs vidare om Vg 127

Vg 128

Håkan och Torgöts sten till fadern

Sv. översättning: Håkan och Torgöt reste denna sten efter …, sin fader, en g…

Läs vidare om Vg 128

Vg 130

Gudmunds sten till Eskil, Rönestenen

Sv. översättning: Gudmund reste denna sten efter Eskil, sin broder, en mycket go…

Läs vidare om Vg 130

Vg 133

Svens sten

Sv. översättning: [Sten]tore(?), Sidas(?) son, reste denna sten efter Sven, sin …

Läs vidare om Vg 133

Vg 136

Seves sten

Sv. översättning: ...satte denna sten (efter ... och) Seve, sina bröder, (mycke…

Läs vidare om Vg 136

Vg 137

Fröstens sten

Sv. översättning: Alle och Karle reste denna sten efter Frösten, sin fader, en …

Läs vidare om Vg 137

Vg 139

Gudmunds sten

Sv. översättning: ... -göt reste denna sten efter Gudmund, sin fader, Ruggas (?…

Läs vidare om Vg 139

Vg 149

Ruggas sten till sin fader

Sv. översättning: Rugga sa[tte stenen efter] ... sin fader och ...…

Läs vidare om Vg 149

Vg 150

Velandastenen

Sv. översättning: Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god tegn.…

Läs vidare om Vg 150

Vg 151

Vives sten

Sv. översättning: Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn.…

Läs vidare om Vg 151

Vg 152

Kanes sten

Sv. översättning: Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god t…

Läs vidare om Vg 152

Vg 153

Sv. översättning: Björn reste denna sten … sin son, en mycket dugande man.…

Läs vidare om Vg 153

Vg 154

Sv. översättning: Åsfrid resten denna sten efter Asger, en mycket dugande man, …

Läs vidare om Vg 154

Vg 155

Gudmunds sten

Sv. översättning: ... reste denna sten efter Gudmund, sin son ...

Läs vidare om Vg 155

Vg 156

Torbjörns sten till Tore

Sv. översättning: På sidan utan kors: Torbjörn reste sten … efter Tore sin b…

Läs vidare om Vg 156

Vg 157

Sv. översättning: Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader, en mycket god t…

Läs vidare om Vg 157

Vg 158

Geres sten

Sv. översättning: Kavle reste denna sten efter Gere, en mycket god man, brorson …

Läs vidare om Vg 158

Vg 160

Torvids sten

Sv. översättning: Tore reste denna sten efter Torvid(?), sin fader…

Läs vidare om Vg 160

Vg 161

Kungsstenen

Sv. översättning: Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola), sin frände…

Läs vidare om Vg 161

Vg 162

Toles sten

Sv. översättning: Väbjörn satte denna sten efter Tole, sin son, en mycket duga…

Läs vidare om Vg 162

Vg 166

Sv. översättning: Kafi reste stenen...…

Läs vidare om Vg 166

Vg 167

Sv. översättning: Inskrift utan mening. Blandade latinska bokstäver och runlikn…

Läs vidare om Vg 167

Vg 168

Sv. översättning: "… gjorde detta minnesmärke efter … sin … Öd …"…

Läs vidare om Vg 168

Vg 169

Sv. översättning: Tolir och Torny gjorde detta minnesmärke efter Tore och Klack…

Läs vidare om Vg 169

Vg 170

Sv. översättning: Tyrvi lät sätta dessa stenar efter … och Tjodulv(?), sin m…

Läs vidare om Vg 170

Vg 171

Sv. översättning: Tora gjorde detta minnesmärke efter Toste, sin make, Härlög…

Läs vidare om Vg 171

Vg 172

Sv. översättning: Starre (Stare) reste …, sin fader (el. broder). Och ……

Läs vidare om Vg 172

Vg 173

Sv. översättning: Guve satte denna sten efter Tord, sin broder, och lade bro…

Läs vidare om Vg 173

Vg 174

Helges sten

Sv. översättning: Gamle (?) reste denna sten efter Helge, sin son. Han drunknade…

Läs vidare om Vg 174

Vg 175

Torstens sten

Sv. översättning: Räv och Västen reste denna sten efter Torsten, sin fader.…

Läs vidare om Vg 175

Vg 176

Halvdans sten

Sv. översättning: … gjorde detta minnesmärke efter Halvdan, sin broder ……

Läs vidare om Vg 176

Vg 177

Kåtes sten

Sv. översättning: Kåte reste (denna) sten …, Gnägges(?) dotter (el. syster)…

Läs vidare om Vg 177

Vg 179

Sv. översättning: Styr, Tjodulvs son, reste denna sten efter Övind, sin broder,…

Läs vidare om Vg 179

Vg 180

Sv. översättning: Kårtoke satte (denna) sten … Han blev … Funnen högg…

Läs vidare om Vg 180

Vg 181

Olsbrostenen

Sv. översättning: Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande u…

Läs vidare om Vg 181

Vg 182

Sv. översättning: Sluta reste denna sten efter Äsbjörn, sin bolagsman, och gjo…

Läs vidare om Vg 182

Vg 184

Sv. översättning: Gulli/Kolli reste denna sten efter sin hustrus bröder,

Läs vidare om Vg 184

Vg 186

Sv. översättning: Seytr satte stenen efter Östen. Gud hjälpe hans själ och Gu…

Läs vidare om Vg 186

Vg 187

Gudes sten

Sv. översättning: Gere satte denna sten efter Gude, sin broder.
I England…

Läs vidare om Vg 187

Vg 190

Grimulvs sten

Sv. översättning: Ingjald satte denna sten efter Grimulv, sin son.…

Läs vidare om Vg 190

Vg 197

Dalumstenen

Sv. översättning: Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder. Den…

Läs vidare om Vg 197

Vg 198

Eskils sten

Sv. översättning: Brune reste denna sten efter Eskil, sin son…

Läs vidare om Vg 198

Vg 200

Sv. översättning: David gjorde…

Läs vidare om Vg 200

Vg 201

Sv. översättning: Ylva Abraham…

Läs vidare om Vg 201

Vg 244

Hemsjöfunten

Sv. översättning: Alla själar här döpas in i församlingen genom mig, skålen…

Läs vidare om Vg 244

Vg 245

Herrljunga kyrkklocka

Sv. översättning: Med runor: Var hälsad Maria Jesus
Med bokstäver: Magi…

Läs vidare om Vg 245

Vg 257

Tumbergstenen

Sv. översättning: ... reste (denna) sten efter Tove, (sin) frände ...…

Läs vidare om Vg 257

Vg NOR 1997;27

Aslaks sten

Sv. översättning: Ulf och Assur reste denna sten efter Aslak, en mycket god tegn…

Läs vidare om Vg NOR 1997;27

Vg 1997;28

Sv. översättning: ..ifi reste sten .... ... ...…

Läs vidare om Vg NOR 1997;28

Vg 1980;238

Venevallastenen

Sv. översättning: ... reste s...…

Läs vidare om Vg Fv 1980;238