Vg 37  Vg 44 

Vg 40 - Råda

Stenen kallas: Gunnes sten

Stenens ID: Vg 40

Landskap: Västergötland

Kommun: Lidköpings kommun

Besöksdatum: 2005-07-21

Besökare: Anders Mathias

Senaste uppdatering: 2019-07-25


Runstenen taggad med:

kung unik personnamn

Övrig information:

Slutet på inskriften är unikt i Sverige men finns nästan ordagrant på en dansk sten, DR 66 Århus.

Wimmer daterar ristningen till omkring år 1000 och att det skulle vara slaget vid Svolder som nämns. Vilken strid det gäller kan dock vara ovisst då även slaget vid Helgeå 1025 mellan Knut den store och Anund Jakob kan komma ifråga.

1957 gjordes en undersökning för att se om det eventuellt fanns någon inskrift på baksidan av stenen. Någon sådan, såvitt man kunde se, fanns dock inte. En spricka går vertikalt tvärs över stenen.

Mörk granit med ljusa ränder tvärs över. Höjd 203 cm, bredd 105 cm.

Om du kör väg 44 från Lidköping mot Trollhättan dröjer det inte länge (ca 3-4 km) till en skylt visar Råda höger. Fortsätt på denna så har du snart kyrkan på höger sida och kyrkogården och en parkering på vänster. Runstenen är inmurad ovanför stenfoten i västra väggen till södra vapenhuset.

Runskrift:

: Wurkil : sati : stin : Wasi : itiz : kuna : sun . sin : iz . uarW : tuWr : i uristu : iz . bWiWus : kunukaz :

Translitterering:

: þurkil : sati : stin : þasi : itiR : kuna : sun : sin : iR . uarþ : tuþr : i uristu : iR . bþiþus : kunukaR :

Normalisering:

þorkell satti sten þannsi æftiR Gunna, sun sinn. ER varð døðr i orrustu, eR barðusk kunungaR

Svensk översättning:

Torkel satte denna sten efter Gunne, sin son. Han stupade i striden, då konungarna kämpade