U 1125 -

Stenen kallas: Krogstastenen

Stenens ID: U 1125

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-12

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-08-27


Runstenen taggad med:

folkvandringstid äldre futhark ursprunglig placering vendeltid

Övrig information:

Krogstastenen är en av endast tre kända uppländska runstenar ristade med den äldre futharken, och den enda som fortfarande står kvar på sin ursprungliga plats. Den står i ett gravfält bestående av ungefär 25 fornlämningar, bland annat en 18 meter i diameter stor rund stensättning. Vi har länge velat se den, både på grund av att den är urnordisk, men även tack vare den väldigt udda mansfiguren. Den är inte utmärkt eller skyltad vid stenen, eller rättare sagt...det finns en skylt vid stenen men inget att läsa (2022). Det krävs lite klättring över taggtråd och GPS är ett bra hjälpmedel om man ska hit för första gången.

Inskriften är väldigt svårtolkad och det är många som lagt fram nya försök. Det enda som man verkar vara ganska överens om är att det på baksidan står stainaz - sten.

Ristningen dateras till 500-talet.

Translitterering:

mwsïeij sïainaz

Normalisering:

------- stainaz

Svensk översättning:

------- sten