U 11

Sv. översättning: Råd du runorna rätt! Tolir bryte i Rod lät rista [dem] åt …

Läs vidare om U 11

U 19

Sv. översättning: Frösten reste denna sten efter Hadske, sin fader…

Läs vidare om U 19

U 53

Sv. översättning: Torsten och Frögunn de (lät resa) stenen efter ..., sin son.…

Läs vidare om U 53

U 72

Hanstastenen

Sv. översättning: Gärdar och Jorund låta resa dessa stenar efter sina systers…

Läs vidare om U 72

U 164

Sv. översättning: Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han ännu l…

Läs vidare om U 164

U 165

Sv. översättning: Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, …

Läs vidare om U 165

U 183

Sv. översättning: ... minnesmärke efter Ingevald, sin son ...…

Läs vidare om U 183

U 419

Norslundastenen

Sv. översättning: Kylving och Stenfrid och Sigfast läto resa denna sten efter …

Läs vidare om U 419

U 489

Morbystenen

Sv. översättning: Gullög lät göra bron för sin dotter Gillögs själ, som Ul…

Läs vidare om U 489

U 6-8

Sv. översättning: Torsten[och]...-sten(el. Sten) reste... [efter]Estrid(?) ... o…

Läs vidare om U 6-8

U 613

Sv. översättning: Unna lär resa denna sten efter sin son Östen, som dog i vita…

Läs vidare om U 613

U 614

Sv. översättning: Skule och Folke lär resa denna sten efter sin broder Husbjör…

Läs vidare om U 614

U 631

Sv. översättning: Nigulas lät resa stenar efter Syhsa, sin fader.…

Läs vidare om U 631

U 855

Bökstastenen

Sv. översättning: Inge… och Jogärd de lät resa denna sten åt Est sin son. …

Läs vidare om U 855

U 859

Sv. översättning: Fastbjörn och Torunn lät resa (stenen och) göra bro efter I…

Läs vidare om U 859

U 871

Ölstastenen

Sv. översättning: Björn, Ödulv, Gunnar, Holmdis lät resa denna sten efter Ulv…

Läs vidare om U 871

U 896

Hågastenen

Sv. översättning: ... läto resa stenen för sin son Önds (?) ande. [Han blev] …

Läs vidare om U 896

U 898

Norbyhällen

Sv. översättning: Ale och Jovurfast läto göra minnesmärket efter Jarl sin fad…

Läs vidare om U 898

U 902

Sv. översättning: Saknar språklig mening.…

Läs vidare om U 902

U 931

Sv. översättning: ...och Jovurfast lät resa stenen efter sin fader(?)...…

Läs vidare om U 931

U 932

Sv. översättning: Sida A; Mule ... uppreste denna sten efter Svarthövde, sin br…

Läs vidare om U 932

U 934

Sv. översättning: Tore och Rörik(?) och Karl, de bröderna...…

Läs vidare om U 934

U 937

Sv. översättning: Tägn och Gunnar reste stenarna efter Väder sin broder.…

Läs vidare om U 937

U 938

Sv. översättning: Holmfast lät resa stenen efter Igulger, sin far, och Torbjör…

Läs vidare om U 938

U 939

Sv. översättning: Forkunn och Brune lät göra minnesmärket efter Igulfast, sin…

Läs vidare om U 939

U 940

Sv. översättning: Gillög, Hand, Igul och Torger lät uppresa stenen till minne …

Läs vidare om U 940

U 943

Sv. översättning: Björn och ... stenen efter ... ande.…

Läs vidare om U 943

U 949

Sv. översättning: ... resa stenen efter . .., sin fader. Han ...…

Läs vidare om U 949

U 950

Sv. översättning: Gunnbjörn lät resa efter Ås- ... son, och Nävger efter sin…

Läs vidare om U 950

U 959

Sv. översättning: Näsbjörn och Runa, Anunds dotter, lät resa stenarna efter S…

Läs vidare om U 959

U 960

Sv. översättning: Håkon och Astrid gjorde [minnesmärket efter … sin] raske s…

Läs vidare om U 960

U 961

Vaksalastenen

Sv. översättning: Hul-a lät resa denna sten efter Kättilbjörn sin fader, och …

Läs vidare om U 961

U 962

Sv. översättning: ... efter sig själv, medan han levde. Och ... Fastger.…

Läs vidare om U 962

U 963

Sv. översättning: Näskonung lät . . .Igulbjörn, sin fader, och Inga efter sin…

Läs vidare om U 963

U 964

Sv. översättning: Kättilfrid lät sätta stenen för Svens, sin mans, ande . . …

Läs vidare om U 964

U 965

Sv. översättning: Holmfrid ...…

Läs vidare om U 965

U 967

Sv. översättning: ...efter sin fader...…

Läs vidare om U 967

U 978

Sv. översättning: Sigvid Englandsfararen [rest]e denna sten efter Vidjärv, [sin…

Läs vidare om U 978

U 980

Sv. översättning: Eliv och Sigvid läto resa stenen efter Vifast, sin fader.…

Läs vidare om U 980

U 990

En av Brobystenarna

Sv. översättning: Väder och Tägn och Gunnar reste denna sten efter Hörse, sin…

Läs vidare om U 990

U 991

En av Brobystenarna

Sv. översättning: Tägn och Gunnar reste stenarna efter Väder, sin broder.…

Läs vidare om U 991

U 999

Åkerbystenen

Sv. översättning: Hörse och Kättil reste till minne av Tägn, sin fader, dessa…

Läs vidare om U 999

U 1011

Örbystenen

Sv. översättning: Vigmund lät hugga stenen till minne av sig själv, den skickl…

Läs vidare om U 1011

U 1125

Krogstastenen

Sv. översättning: ------- sten…

Läs vidare om U 1125

U 1161

Altunastenen

Sv. översättning: Vifast, Folkad, Gunnar (?) lät resa stenen efter sin fader Ho…

Läs vidare om U 1161

U 1164

Sv. översättning: Ärnlög lät hugga stenen efter…, sin … Livsten högg run…

Läs vidare om U 1164

U Fv 1972;271

Fröbjörns sten

Sv. översättning: Skage och ... resa stenen efter Fröbjörn.…

Läs vidare om U Fv 1972;271

U Fv 1972;272

Sv. översättning: ...moder... | ...stenen... | ...och Run... |…

Läs vidare om U Fv 1972;272

U Fv 1976;107

Sv. översättning: ... björn (?) och Brand läto resa stenen efter Karlung, sin …

Läs vidare om U Fv 1976;107

U Fv 1988;243

Sv. översättning: … …-björn och Tora lät ….…

Läs vidare om U Fv 1988;243

U Fv 1971;213A

Sv. översättning: … vid och Gunnar lär göra [minnesmärket efter] … deras …

Läs vidare om U Fv 1971;213A