U Fv 1976;107 - Domkyrkan, Uppsala


Klicka på bilden för att se den större.

Stenen kallas:

Stenens ID: U Fv 1976;107

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-11

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2023-03-16


Runstenen taggad med:

vikingatida kors Öpir

Övrig information:

Under den södra stävpelaren till Vasakoret i Domkyrkan hittade man 1975 denna runsten signerad av Öpir. Den står nu tillsammans med sex andra stenar på kyrkans östra sida. Totalt har 18 runstenar hittats inuti kyrkan. Ristningen är djupt och fint huggen men på grund av ett avslaget parti saknas några runor i början av inskriften. 4-5 runor tros ha fått plats i det saknade partiet viket skulle kunna betyda att första namnet är ett sammansatt namn med -björn, t.ex. Kättilbjörn eller Gerbjörn...

Runskrift:

...-arn * uk * brantr litu * risa * stin * at * karluk * fawur * sin in * kitilbiarn at * browur ybir risti run

Translitterering:

...-arn * uk * brantr litu * risa * stin * at * karluk * faþur * sin in * kitilbiarn at * broþur ybir risti run

Normalisering:

...[bj]ôrn(?) ok Brandr létu reisa stein at Kôrlung, fôður sinn, en Ketilbjôrn at bróður. Œpir risti rúnar.

Svensk översättning:

... björn (?) och Brand läto resa stenen efter Karlung, sin fader, och Kättilbjörn efter (sin) broder. Öpir ristade runorna.