U Fv 1972;272 - Historiska museet

Stenen kallas:

Stenens ID: U Fv 1972;272

Landskap: Uppland

Kommun: Vallentuna kommun

Besöksdatum: 2022-07-13

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-08-10


Runstenen taggad med:

vikingatida fragment

Övrig information:

11 runstensfragment som är hittade i Össeby kyrkoruin. De tillvaratogs 1971 och skickades till Statens historiska museum. De finns nu klamrade tillsammans med tre andra fragment på en skärm i museet. Fragmenten tros härröra från 6 eller 7 olika runstenar. Sannolikt hör fragmenten 1-5 till samma sten.

Koordinaterna på dessa fragment är inte avsedda för att visa var på museet de finns. Vi har blivit tvungna att sprida ut koordinatmarkörerna på museets stenar för att kunna ha dem klickbara på kartan.

Runskrift:

...- stain ... ...in uk · ikN-... ... mowuR · s... ...-t : fAR... ...(u)n si... + ... Uk·RUn(f)

Svensk översättning:

...moder... | ...stenen... | ...och Run... |