Vg 152 - Håkansgården, Eggvena

Stenen kallas: Kanes sten

Stenens ID: Vg 152

Landskap: Västergötland

Kommun: Herrljunga kommun

Besöksdatum: 2019-07-23

Besökare: Mathias

Senaste uppdatering: 2019-07-23


Runstenen taggad med:

tegn personnamn make

Övrig information:
Stenen står rest längs vägen mellan Eggvena och Bråttensby, c:a 600m söder om Eggvena kyrka, där Vg 151 står intill kyrkväggen. De stora likheterna mellan stenarna talar för att det är samma runristare som står bakom verken.

Kani är tidigare känt från en svensk runinskrift, Sö 69. Kvinnonamnet Gunnvar, som i den yngre formen Gunnur är känt från ytterligare två västgötainskrifter, Vg 9 och Vg 36.

En modern kopia av Vg 152, till storleken något mindre, står rest i Hönsäters trädgård, Österplana socken. Runskrift:

kunuar : reswi : stin : wani : eftiz : kana : bunta : sin : wegn harwa kuwan

Translitterering:

kunuar : resþi : stin : þani : eftiR : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

Normalisering:

Gunnvar resti sten þenna æftiR Kana, bonda sinn, þegn harða goðan.

Svensk översättning:

Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn.