Vg 153 - Fölene kyrka


Stenen kallas:

Stenens ID: Vg 153

Landskap: Västergötland

Kommun: Herrljunga kommun

Besöksdatum: 2003-06-09

Besökare: Anders Mathias

Återbesök: 2021-06-25: Alva Anders Dísa Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2018-11-28


Runstenen taggad med:

personnamn son

Övrig information:
Runsten, grå granit 1,6 m hög, 0,9 m bred (N-S) och 0,2-0,25 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Inskrift mot den åt V vettande släta sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter är den ursprungliga platsen för runstenen inte känd, men man vet att stenen i sen tid blev inlagd i kyrkans grundmur jäms med markytan i korets sydöstra hörn. Den uttogs och restes invid sakristieväggen 1937. Sin nuvarande placering erhöll stenen i samband med återupptäckten och restaureringen av Fölene 3:1 (Vg 154). Stenen är i toppen avbruten så att överdelen saknas. Enligt Västergötlands runinskrifter var toppen avbruten redan 1791. Runskrift:

: bun : riswi : sin : wo... ... : sun : sin : hawa : kuwan : tirik :

Translitterering:

: bun : risþi : sin : þo… … : sun : sin : haþa : kuþan : tirik :

Svensk översättning:

Björn reste denna sten … sin son, en mycket dugande man.