Vg 155 - Hol kyrkas vapenhus

Stenen kallas: Gudmunds sten

Stenens ID: Vg 155

Landskap: Västergötland

Kommun: Vårgårda kommun

Besöksdatum: 2019-06-25

Besökare: Mathias

Återbesök: 2020-04-10: Alva Anders Dísa Líf Mathias Wilma

Senaste uppdatering: 2020-10-13


Runstenen taggad med:

personnamn son

Övrig information:

Stenen står nu i Hol kyrkas vapenhus. Den hittades 1905 i vapenhusets vägg. Det finns dock anteckningar om att den ska ha varit känd långt tidigare men sedan "försvunnen". Tyvärr saknas nedre delen av stenen.

Runskrift:

... ...(s)wi : stin : wna : iftiR : kuwmut : sun sin : wan...

Translitterering:

... sþi : stin : þna : iftÍR : kuþmut : sun sin : þan...

Normalisering:

... (re)sti sten þenna æftÍR Gudmund, sun sinn ...

Svensk översättning:

... reste denna sten efter Gudmund, sin son ...