Vg 154 - Fölene kyrka

Stenen kallas:

Stenens ID: Vg 154

Landskap: Västergötland

Kommun: Herrljunga kommun

Besöksdatum: 2003-06-09

Besökare: Anders Mathias

Återbesök: 2021-06-25: Alva Anders Dísa Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2021-08-11


Runstenen taggad med:

personnamn make

Övrig information:

0,4 m över marken har stenen brutits av men åter hopfogats. Enligt Västergötlands runinskrifter återfanns stenen 1946, i samband med restaureringsarbeten i kyrkan. Stenen påträffades liggande med runorna nedåt inne i muren i korets nordöstra hörn, 1 dm under marknivån. Stenen var då brusten i två delar, men lagades och restes på sin nuvarande plats.

Runskrift:

: osfriwr : riswi : stin : wonsi : eftiz : osgiz : hrwa : kuwan : trek : buta : sin :

Translitterering:

osfriþr : risþi : stin : þonsi : eftiR : osgiR : hrþa : kuþan : trek : buta • sin

Svensk översättning:

Åsfrid resten denna sten efter Asger, en mycket dugande man, sin make.