Vg 181 - Frugården

Stenen kallas: Olsbrostenen

Stenens ID: Vg 181

Landskap: Västergötland

Kommun: Falköpings kommun

Besöksdatum: 2004-05-17

Besökare: Anders Mathias

Senaste uppdatering: 2019-07-27Övrig information:

Runsten (Vg 181), granit, 2,1 m hög, 1,6 m bred (NNÖ-SSV) och 0,3-0,5 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot V. Dekorerat med ett fyrfotadjur samt ett kors. Tydliga och väl huggna runor. Runstenen är den enda svenska runstenen som uttryckligen rests till minne av en estlandsfarare. Vacker! Runt omkring runstenen ligger fyra jordfasta och över meterstora stenar (se 1933 års inv). 3 m SÖ om runstenen ligger en husgrund som är 6 x 4 m (N-S) och 1 m djup. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande ung man. Han blev dräpt i Estland. Håvard(?) högg stenen." Uppmålad 1975.

Runskrift:

kufi : rswi : stin : wesi : eftz : ulaf : sun : sin * trk * hrwa * kuwan * hn * uarw * trbin * i * estlatum * hu(a)rw(r) * iuk * s

Translitterering:

kufi : rsþi : stin : þesi : eftR : ulaf : sun : sin * trk * hrþa * kuþan * hn * uarþ * trbin * i * estlatum * hu(a)rþ(r) * iuk * s

Normalisering:

Gufi resti sten þennsi æftiR Olaf, sun sinn, dræng harða goðan. Hann varð drepinn i Estlandum. H[a]varðr(?) hiogg sten.

Svensk översättning:

Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande ung man. Han blev dräpt i Estland. Håvard(?) högg stenen