Vg 197 - Dalums kyrka


Stenen kallas: Dalumstenen

Stenens ID: Vg 197

Landskap: Västergötland

Kommun: Ulricehamns kommun

Besöksdatum: 2007-04-04

Besökare: Anders Mathias

Senaste uppdatering: 2022-05-02Övrig information:

Information citerat från Västra Götalands Runstenar:

På kyrkogården står runstenen tillsammans med Vg 198. Stenen står intill och söder om kyrkan.

Stenen påträffades vid restaurering av kyrkan 1941. Den låg under kyrkans golv och hade där tjänat som trapphäll i en äldre portal. Portalen har funnits i en västvägg som troligen hade uppförts under 1100-talets första hälft. Denna vägg revs samtidigt som tornet byggdes någon gång under 1500-1600-talet.

Stenen som var sönderslagen i sju delar vid upptäckten lagades och stenen restes på sin nuvarande plats genom RAÄ:s försorg 1942.

Någon information om var stenen tidigare stått finns inte då den redan på tidig medeltid lagts in i kyrkan.

Vilka de vikingafärder som bröderna deltagit i var vet vi inte men västerfärder bör rimligen ha ägt rum i Sven Tveskäggs eller Knut den stores följe i slutet av 900-talet eller början av 1000-talet skriver Jungner/Svärdström.

Runskrift:

tuki : auk : wiz : bRywR : Risti : stin : wesi : eftiz : bRywR : sina : ez : uarw : tu.R uestR : en : ahaR : austR :

Translitterering:

tuki * auk * þiR * bryþr * ristu * stin * þesi * eftiR : bryþr : sina * eR : uarþ * tu(þ)r uestr : en * anar : au(s)tr :

Svensk översättning:

Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder. Den ene dog västerut, den andre i öster