Vg 198 - Dalums kyrka


Stenen kallas: Eskils sten

Stenens ID: Vg 198

Landskap: Västergötland

Kommun: Ulricehamns kommun

Besöksdatum: 2007-04-04

Besökare: Anders Mathias

Senaste uppdatering: 2022-05-02Övrig information:

Information citerat från Västra Götalands Runstenar:

På kyrkogården står runstenen tillsammans med Vg 197. Stenen står intill och söder om kyrkan.

Stenen påträffades vid restaurering av kyrkan 1941. Den låg under kyrkans golv och hade där tjänat som trapphäll tillsammans med Vg 197 i en äldre portal. Portalen har funnits i en västvägg som troligen hade uppförts under 1100-talets första hälft. Denna vägg revs samtidigt som tornet byggdes någon gång under 1500-1600-talet.

Stenen som var sönderslagen i två delar vid upptäckten lagades och restes på sin nuvarande plats genom RAÄ:s försorg 1942.

Någon information om var stenen tidigare stått finns inte då den redan under tidig medeltid lagts in i kyrkan.

Inskriftens namn Bruni förekommer inte, enligt Jungner/Svärdström, på andra västgötainskrifter.

Runskrift:

bRuni ... stin : wana : eftiz : eskil : .un : sin

Translitterering:

bruni ---(t)(i) * stin : þana * eftiR * eskil * (s)un * sin :

Svensk översättning:

Brune reste denna sten efter Eskil, sin son