kors

Historiska platser

Runstenar

J 1928;66 $ Frösöstenen (Belägen i: Jämtland)
Vg 32 Ärres sten (Belägen i: Västergötland)
Vg 55 Fares sten (Belägen i: Västergötland)
Vg 117 Levenestenen (Belägen i: Västergötland)
Vg 156 Torbjörns sten till Tore (Belägen i: Västergötland)
Ög 1983;240 Toves sten till Toli (Belägen i: Östergötland)
Vg 130 Gudmunds sten till Eskil, Rönestenen (Belägen i: Västergötland)
Vg 139 Gudmunds sten (Belägen i: Västergötland)
Ög 66 Bjälbostenen (Belägen i: Östergötland)
Ög 181 Ledbergstenen (Belägen i: Östergötland)
Vg 187 Gudes sten (Belägen i: Västergötland)
Sk 55 Hunnestad-stenen 2 (Belägen i: Skåne)
Sm 1 (Belägen i: Småland)
Sm 133 Sunnerängastenen (Belägen i: Småland)
Sm 122 (Belägen i: Småland)
U 978 (Belägen i: Uppland)
Vg 190 Grimulvs sten (Belägen i: Västergötland)
U 859 (Belägen i: Uppland)
U 990 En av Brobystenarna (Belägen i: Uppland)
Vg 257 Tumbergstenen (Belägen i: Västergötland)
U 950 (Belägen i: Uppland)
U 961 Vaksalastenen (Belägen i: Uppland)
U 962 (Belägen i: Uppland)
U 964 (Belägen i: Uppland)
U 966 (Belägen i: Uppland)
U 959 (Belägen i: Uppland)
U 72 Hanstastenen (Belägen i: Uppland)
U 871 Ölstastenen (Belägen i: Uppland)
U 419 Norslundastenen (Belägen i: Uppland)
U 164 (Belägen i: Uppland)
U 165 (Belägen i: Uppland)
U 6-8 (Belägen i: Uppland)
U 183 (Belägen i: Uppland)
U 613 (Belägen i: Uppland)
Vg 87 (Belägen i: Västergötland)
U 896 Hågastenen (Belägen i: Uppland)
U 1011 Örbystenen (Belägen i: Uppland)
U 932 (Belägen i: Uppland)
U 940 (Belägen i: Uppland)
U 943 (Belägen i: Uppland)
U 938 (Belägen i: Uppland)
U 1976;107 (Belägen i: Uppland)