U 934  U 938 

U 937 - Universitetsparken i Uppsala


Klicka på bilden för att se den större.

Stenen kallas:

Stenens ID: U 937

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-16

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-07-25Övrig information:

U 937 står idag i Universitetsparken i Uppsala. Den påträffades 1875 under grävningsarbeten i Svartbäcksgatan. Här låg under medeltiden ett franciskankloster och stenen har ingått som byggnadsmaterial i någon av byggnaderna. Eftersom klostret byggdes redan 1247 har minnesmärket inte fått stå orört länge. Sin nuvarande plats fick den 1949 men har ursprungligen varit en del av runstensbron vid Broby ihop med med U 990 och U 991. Tillsammans med U 999 kan vi följa tre generationer på Funbo. 

U 937 och U 991 har samma inskrift och liknande ornamentik och kan ha stått på varsin sida om vadet. Det som skiljer är att U 991 har ett djur i mitten och U 937 har en trikvetra. Noterbart är att ingen av dessa har ett kors.

U 999; Hörse och Kättil reste efter sin far Tägn d.ä.

U 990; Väder, Tägn d.y. och Gunnar reste efter deras far, Hörse.            

U 991 & 937; Tägn och Gunnar reste efter deras bror, Väder.

Runskrift:

× wiak(n) × auk × kunar × raistu × stana × aftiz × uawr × bruwur sin ×

Translitterering:

× þiak(n) × auk × kunar × raistu × stana × aftiʀ × uaþr × bruþur sin ×

Normalisering:

Þiagn ok Gunnarr ræistu stæina æftiʀ Veðr, broður sinn.

Svensk översättning:

Tägn och Gunnar reste stenarna efter Väder sin broder.