U 937  U 939 

U 938 - Universitetsparken i Uppsala


Klicka på bilden för att se den större.

Stenen kallas:

Stenens ID: U 938

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-11

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2023-03-15


Runstenen taggad med:

vikingatida kors Öpir

Övrig information:

Stenen hittades 1910 vid grävningar i området för den vikingatida hamnplatsen i Östra Aros, förmodligen ganska nära sin ursprungliga plats. Den kan ha ingått som byggnadsmaterial i klosterbygget på 1200-talet men inga spår av murbruk har hittats på den, den har inte heller tillpassats för inmurning utan är ganska oskadd. Den restes på sin nuvarande plats i Universitetsparken 1949. 

Ovanligt för den här ristningen är att vi inte får reda på Torbjörns relation till den döde. Eventuellt skulle ristningen avslutats med ett "at broður sinn" men på grund av platsbrist och att ristaren ville behålla symmetrin i ristningen fick detta strykas? Ristningen är inte signerad, kanske av samma skäl, men den brukar attribueras Öpir. 

Dateras till andra halvan av 1000-talet.

Runskrift:

hulfastr ' lit ' risa ' stin ' at ' ihulkai ' fawur ' si(n) ' uk ' worbiorn

Translitterering:

hulfastr ' lit ' risa ' stin ' at ' ihulkai ' faþur ' si(n) ' uk ' þorbiorn

Normalisering:

Holmfastr let ræisa stæin at IgulgæiR, faður sinn, ok Þorbiorn.

Svensk översättning:

Holmfast lät resa stenen efter Igulger, sin far, och Torbjörn.