U 999 - Åkerby


Stenen kallas: Åkerbystenen

Stenens ID: U 999

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-16

Besökare: Jacke Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-07-24Övrig information:

Den här stenen står rest ute på en åker strax bredvid en bro över Lillån. Cirka 1.5km härifrån står U 990 och U 991. På dessa stenar kan vi följa tre generationer på Funbo. Det här är den äldsta stenen och restes av Hörse och Kättil efter sin far Tägn (d.ä.). När Hörse dog fick han stenen U 990 rest efter sig av sina söner Väder, Tägn (d.y.) och Gunnar. U 991 i Broby och U 937, idag i Universitetsparken i Uppsala, har Tägn d.y. och Gunnar rest efter sin bror Väder. 

U 999; Hörse och Kättil reste efter sin far Tägn d.ä.

U 990; Väder, Tägn d.y. och Gunnar reste efter deras far, Hörse.            

U 991 & U 937; Tägn och Gunnar reste efter deras bror, Väder.

Runskrift:

haursi : auk : kitil : raistu : aftir : wekn : fawur : sin : staina : wisa : at : bunta : kuwan : o : funum

Translitterering:

haursi : auk : kitil : raistu : aftir : þekn : faþur : sin : staina : þisa : at : bunta : kuþan : o : funum

Normalisering:

Haursi ok Kætill ræistu æftiʀ Þegn, faður sinn, stæina þessa, at bonda goðan a Funnum/Funum.

Svensk översättning:

Hörse och Kättil reste till minne av Tägn, sin fader, dessa stenar efter en god bonde i Funbo.