U 990  U 999 

U 991 - Broby

Stenen kallas: En av Brobystenarna

Stenens ID: U 991

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-16

Besökare: Jacke Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-07-24


Runstenen taggad med:

djur

Övrig information:

Den här stenen står tillsammans med U 990 på norra sidan om en å i Broby. Sannolikt har även U 937 stått på denna sidan och på södra sidan står stenen U 992. Dessa stenar har stått bredvid den utfyllnad av sten och grus som utgjorde ett farbart vad i den leriga och blöta terrängen. Det är härifrån som Broby fått sitt namn. U 937 står idag i Universitetsparken i Uppsala och har samma inskrift som U 991.

På dessa stenar kan vi följa tre generationer på Funbo. Den äldsta stenen, U 999 reste Hörse och Kättil efter sin far Tägn (d.ä.). När Hörse dog fick han stenen U 990 rest efter sig av sina söner Väder, Tägn (d.y.) och Gunnar. U 991 och U 937 har Tägn d.y. och Gunnar rest efter sin bror Väder.

U 999; Hörse och Kättil reste efter sin far Tägn d.ä.

U 990; Väder, Tägn d.y. och Gunnar reste efter deras far, Hörse.            

U 991 & U 937; Tägn och Gunnar reste efter deras bror, Väder.

 

Runskrift:

× wiakn × [a](u)k × kunar × raistu × staina + aftiz × uawr × bruwur + sin +

Translitterering:

× þiakn × [a](u)k × kunar × raistu × staina + aftiʀ × uaþr × bruþur + sin +

Normalisering:

Þiagn ok Gunnarr ræistu stæina æftiʀ Veðr, broður sinn.

Svensk översättning:

Tägn och Gunnar reste stenarna efter Väder, sin broder.