Vg 103 - Håle gamla kyrka

Stenen kallas: Åsgöts sten

Stenens ID: Vg 103

Landskap: Västergötland

Kommun: Grästorps kommun

Besöksdatum: 2019-07-23

Besökare: Mathias

Senaste uppdatering: 2019-08-11


Runstenen taggad med:

tegn personnamn

Övrig information:
Stenen står rest tillsammans med Ödkels sten, Vg 102, och en minnessten på platsen för den år 1883 rivna Håle kyrka. Tidigare har den stått som grindstolpe i kyrkogårdsporten, därav de tre borrhålen.

Binamnet hlu är inte förut känt. Att det skulle ha gett upphov till namnet Håle är inte troligt på grund av ortnamnets tidigare former. Detta enligt Västergötlands runinskrifter.

Ristningen dateras till 980-1015. Runskrift:

: auwkil : uk : suin : karwu : kuml : wusi : zftiz : oskut : hlu : fawur :: sin : kuwan : wzkn :

Translitterering:

: auþkil : uk : suin : karþu : kuml : þusi : RftiR : oskut : hlu : faþur :: sin : kuþan : þRkn :

Normalisering:

Ødkell ok Svenn gærðu kumbl þøsi æftiR Asgøt hlu, faður sinn, goðan þegn.

Svensk översättning:

Ödkel och Sven gjorde detta minnesmärke efter Åsgöt hlu, sin fader, en god man.