U 631  U 859 

U 855 - Böksta backe


Stenen kallas: Bökstastenen

Stenens ID: U 855

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-17

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-07-23


Runstenen taggad med:

hednisk unik djur ryttare ull jakt

Övrig information:

Stenen står placerad precis intill vägen mellan Böksta och Balingsta och är lätt att hitta. Det finns ingen parkering här men det finns lite extra plats att stanna på i utfartskorsningen som bildar ett Y alldeles intill.

Bökstastenen är daterad till 1020-1050 och sägs innehålla den tidigaste avbildningen av en skidlöpare. Hela ytan innanför runslingan består av en jaktscen med en ryttare med spjut, två hundar, två rovfåglar, ett hjortdjur och så skidlöparen med pil och båge. Hjortdjuret med sina horn tros vara en älg och på huvudet sitter en av fåglarna, den andra sträcker ut sina vingar precis utanför runslingan. Detta tolkas som att man jagat med falkar, en tradition som funnits i Europa sedan 400-talet. Skidlöparen har också tolkats som guden Ull vars attribut är just skidor och pilbåge. 

Bökstastenen består av flera sammanfogade bitar där en av delarna suttit inmurad i Balingsta kyrkas kyrkogårdsmur. Delen i nederkant skadades när stenen sprängdes någon gång på 1600-talet. Det finns inget kors eller kristna referenser på denna sten, något som annars är ganska vanligt på uppländska runstenar.

 

Runskrift:

• inki-… [a]uk : iuker [:] wau : litu : raisa • stain : wina : a[t] • ais[t •] sun • sin : ernfastr • auk • waiz • (b)rywr • raist[u] • at • bru… …

Translitterering:

• inki-… [a]uk : iuker [:] þau : litu : raisa • stain : þina : a[t] • ais[t •] sun • sin : ernfastr • auk • þaiR • (b)ryþr • raist[u] • at • bru… …

Normalisering:

Ingi... ok Iogærðr þau letu ræisa stæin þenna at Æist, sun sinn, Ærnfastr ok þæiʀ brøðr ræistu at bro[ður sinn]

Svensk översättning:

Inge… och Jogärd de lät resa denna sten åt Est sin son. Ärnfast och hans bröder reste (stenen) efter sina bröder.