U 614  U 855 

U 631 - Historiska museet


Stenen kallas:

Stenens ID: U 631

Landskap: Uppland

Kommun: Håbo kommun

Besöksdatum: 2022-07-13

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-09-14Övrig information:

Bland det första som möter en när man går in på Historiska museet i Stockholm är U 631. Precis vid kapprummet och vid fönstret mot gården. Otroligt svårt att fota framsidan av stenen, som står vänd mot väggen, men nästan lika svårt att få bra bilder på baksidan i motljuset från fönstret.

Stenen har förmodligen ursprungligen stått rest över en grav tillhörande fadern Syhsa. Den här är rest av sonen Nigulas, men även U 632 har rests över Syhsa, då av hans bröder. Texten nämner att Nugulas rest stenar, alltså kan det finnas ytterligare en sten, eller så avses U 632 som den andra stenen. U 632 står inne i Kalmar kyrka och består av flera ihopsatta fragment.

Stenen finns avbildad på 1600-talet och det är därför vi vet inskriften. Den låg då i vapenhusdörren. När den återfanns 1940 vid grävningen av en grav var den svårt skadad eftersom skivor av sandstenen hade lossnat och stora delar av ristningen gått förlorad.

Koordinaterna på denna sten är inte avsedda för att visa var på museet stenen står. Vi har blivit tvungna att sprida ut koordinatmarkörerna på museets stenar för att kunna ha dem klickbara på kartan.

Runskrift:

[nigulas + lit · rita · stena · eftiR · syhsa · fa]wur sen ·

Translitterering:

[nigulas + lit · rita · stena · eftiR · syhsa · fa]þur sen ·

Normalisering:

Nigulas let retta stæina æftiR Syhsa, faður sinn.

Svensk översättning:

Nigulas lät resa stenar efter Syhsa, sin fader.