U 940  U 949 

U 943 - Universitetsparken i Uppsala

Stenen kallas:

Stenens ID: U 943

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-11

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-10-18


Runstenen taggad med:

vikingatida kristen kors

Övrig information:

Exakt när den här stenen återfanns vet vi inte men det skall ha varit vid restaureringen av Ärkebiskopsgården, troligen mellan åren 1910-1920. Den restes 1949 i Universitetsparken. Stenen är som synes mycket skadad och en stor del av ristningen har gått förlorad. Vi kommer nog aldrig få reda på namnet på den döde, men att han var kristen råder det väl ingen tvekan om? Förutom det stora ristade korset kan man ganska säkert säga att texten avslutades med det för tiden vanliga "Gud hjälpe hans ande". Kanske har stenen stått som gravsten på en kristen begravningsplats.

Runskrift:

biaurn × auk × … …ain × atir × -[ka]… ant +

Translitterering:

biaurn × auk × … …ain × atir × -[ka]… ant +

Normalisering:

Biorn ok ... [st]æin æftiR ... and.

Svensk översättning:

Björn och ... stenen efter ... ande.