U 943  U 950 

U 949 - Fältet vid Lunda

Stenen kallas:

Stenens ID: U 949

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-16

Besökare: Jacke Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-07-23Övrig information:

En mycket sliten ristning som påträffades 1938 vid plöjning av en åker. 

Runskrift:

... ...s- · stin · iftiz --lkir · fawur sin · ha... ...iuwu...

Translitterering:

... ...s- · stin · iftiʀ --lkir · faþur sin · ha... ...iuþu...

Normalisering:

... [ræi]s[a] stæin æftiʀ --lkir, faður sinn. Ha[nn] ...

Svensk översättning:

... resa stenen efter . .., sin fader. Han ...