U 980  U 991 

U 990 - Broby


Stenen kallas: En av Brobystenarna

Stenens ID: U 990

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-16

Besökare: Jacke Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-07-24


Runstenen taggad med:

kristen kors

Övrig information:

Den här stenen står tillsammans med U 991 på norra sidan om en å i Broby. Sannolikt har även U 937 stått på denna sidan och på södra sidan står stenen U 992. Dessa stenar har stått bredvid den utfyllnad av sten och grus som utgjorde ett farbart vad i den leriga och blöta terrängen. Det är härifrån som Broby fått sitt namn. U 937 står idag i Universitetsparken i Uppsala och har samma inskrift som U 991.

På dessa stenar kan vi följa tre generationer på Funbo. Den äldsta stenen, U 999 reste Hörse och Kättil efter sin far Tägn (d.ä.). När Hörse dog fick han stenen U 990 rest efter sig av sina söner Väder, Tägn (d.y.) och Gunnar. U 991 och U 937 har Tägn d.y. och Gunnar rest efter sin bror Väder.

U 999; Hörse och Kättil reste efter sin far Tägn d.ä.

U 990; Väder, Tägn d.y. och Gunnar reste efter deras far, Hörse.            

U 991 & U 937; Tägn och Gunnar reste efter deras bror, Väder.

Runskrift:

uawr + auk × wakn × auk × kunar + raistu × stain + wana × at × haursa × fowur sin + kuw hialbi ot hans ×

Translitterering:

uaþr + auk × þakn × auk × kunar + raistu × stain + þana × at × haursa × foþur sin + kuþ hialbi ot hans ×

Normalisering:

Veðr ok Þegn ok Gunnarr ræistu stæin þenna at Haursa, faður sinn. Guð hialpi and hans.

Svensk översättning:

Väder och Tägn och Gunnar reste denna sten efter Hörse, sin fader. Gud hjälpe hans ande.