Vifrid

Historiska platser

Runstenar

Vg 18 Visätes sten (Belägen i: Västergötland)
Öl 18 Rodmars sten (Belägen i: Öland)