drake

Historiska platser

Runstenar

Vg 130 Gudmunds sten till Eskil, Rönestenen (Belägen i: Västergötland)
Vg 139 Gudmunds sten (Belägen i: Västergötland)
Ög 66 Bjälbostenen (Belägen i: Östergötland)
Vg 50 (Belägen i: Västergötland)
Ög 102 Kagahällen (Belägen i: Östergötland)
Sm 123 (Belägen i: Småland)
U 978 (Belägen i: Uppland)
U 980 (Belägen i: Uppland)