U 613  U 631 

U 614 - Historiska museet

Stenen kallas:

Stenens ID: U 614

Landskap: Uppland

Kommun: Upplands-Bro kommun

Besöksdatum: 2022-07-13

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-08-10


Runstenen taggad med:

vikingatida visäte gäld

Övrig information:

Stenen står tillsammans med U 613 sedan 1967 på Historiska museet i Stockholm. De har tidigare stått i Torsätra, troligen även då bredvid varandra. Ingen av ristningarna är signerad men de har förmodligen blivit huggna vid samma tillfälle av mästaren Visäte. Likheten i stil är stor mellan dem men några skillnader är lika stora. Medan U 613 har ett stort kors, en kristen bön och kors som skiljetecken, saknar U 614 alla dessa symboler. Kanske har Åsbjörn varit hedning och man har till varje pris velat undvika dessa tecken på hans sten. Ristningen dateras till 1050-1080.

Koordinaterna på denna sten är inte avsedda för att visa var på museet stenen står. Vi har blivit tvungna att sprida ut koordinatmarkörerna på museets stenar för att kunna ha dem klickbara på kartan.

Runskrift:

• skuli • auk • folki • lata • reisa • winsa • stein • iftz • browur • sin • husbiorn • hn us| |siok • uti • wa wiz • kialt • toku • a kutlanti •

Translitterering:

• skuli • auk • folki • lata • reisa • þinsa • stein • iftR • broþur • sin • husbiorn • hn us| |siok • uti • þa þiR • kialt • toku • a kutlanti •

Normalisering:

Skuli ok Folki lata ræisa þennsa stæin æftiR broður sinn Husbiorn/Asbiorn. Hann vas siukR uti, þa þæiR giald toku a Gutlandi.

Svensk översättning:

Skule och Folke lär resa denna sten efter sin broder Husbjörn/ Åsbjörn. Han blev sjuk ute, då de tog gäld på Gotland.