U 489  U 614 

U 613 - Historiska museet


Stenen kallas:

Stenens ID: U 613

Landskap: Uppland

Kommun: Upplands-Bro kommun

Besöksdatum: 2022-07-13

Besökare: Alva Anders Dísa Edda Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-08-10


Runstenen taggad med:

vikingatida kristen kors visäte

Övrig information:

Stenen står tillsammans med U 614 sedan 1967 på Historiska museet i Stockholm. De har tidigare stått i Torsätra, troligen även då bredvid varandra. Ingen av ristningarna är signerad men de har förmodligen blivit huggna vid samma tillfälle av mästaren Visäte. Likheten i stil är stor mellan dem men några skillnader är lika stora. Medan U 613 har ett stort kors, en kristen bön och kors som skiljetecken, saknar U 614 alla dessa symboler. Det är tydligt att Unna, som rest stenen över sin döde son, har anammat den nya läran. Att Östen dog i vita kläder betyder att han var döpt.  Ristningen dateras till 1050-1080.

Koordinaterna på denna sten är inte avsedda för att visa var på museet stenen står. Vi har blivit tvungna att sprida ut koordinatmarkörerna på museets stenar för att kunna ha dem klickbara på kartan.

Runskrift:

+ una + lit + reisa + winsa + stein + aftz + sun sin + istin sum + to + i hoita+uawum + kuw hialbi + salu hans ÷

Translitterering:

+ una + lit + reisa + þinsa + stein + aftR + sun sin + istin sum + to + i hoita+uaþum + kuþ hialbi + salu hans ÷

Normalisering:

Una/Unna let ræisa þennsa stæin æftiR sun sinn Øystæin/Æistæin, sum do i hvitavaðum. Guð hialpi salu hans.

Svensk översättning:

Unna lär resa denna sten efter sin son Östen, som dog i vita kläder. Gud hjälpe hans själ.